Funkční integrace (FI®)

z angl. Functional Integration®

 

 

(Photo © International Feldenkrais® Federation Archive, Bob Knighton)

Je individuální lekcí, kde se setká lektor s klientem, aby na základě stejných principů, které následujeme ve skupinové lekci vedené slovními instrukcemi, tady naslouchal a pomáhal naplnit potřeby a zájmy klienta neverbálně, skrze jemný dotek a pohyb svýma rukama na jeho těle.

Lektor klientovi naslouchá svýma rukama a celým tělem díky hlubokému sebe-zkušenostnímu výcviku, kterým prošel a ve kterém zkoumal, jak organizuje své vlastní tělo v pohybu v mnoha situacích, sledujících pohybový vývoj jedince i kultivaci různých funkcí.

Jak vypadá struktura hodiny FUNKČNÍ INTEGRACE

  • Prvních deset minut probíhá rozhovor, lektor se ptá, co klienta přivádí, co ho zajímá a s čím mu může pomoci. Zjišťuje, jaká prodělal zranění a operace, jaké je jeho zaměstnání a pohybové aktivity, které jsou vodítkem ke sledování stereotypů v pohybu. Při opakovaném setkání vzpomínáme na to, jak se klient cítil bezprostředně na konci poslední lekce, jakých pozdějších změn si všiml a zda se mu podařilo něco z toho zintegrovat do každodenního života. Probíráme jeho aktuální záměr, zájmy a potřeby.
  • Přibližně 40 minut probíhá samotná práce s klientem na speciálním stole, v pohodlné poloze, která se mění dle potřeb klienta – nejčastěji vleže na zádech, boku a na břiše. Méně často vsedě a kleku. Všechen pohyb i dotek by měly být příjemné a bez bolesti – pokud klient pocítí jakýkoli diskomfort, jsme domluveni, že mi dá vědět a můžeme tak udělat něco jinak, pro větší pocit pohodlí. V závěru lekce se zkoumané nové pohyby integrují ještě pohybem vsedě a vestoje.
  • Klient vnímá, co přitahuje jeho pozornost a co cítí nově. Ve stoje i v chůzi. Lektor může směřovat jeho pozornost k místům, která jsou v danou chvíli klíčová, klient však nemusí nahlas své poznatky sdělovat, protože jsou nové a někdy ještě obtížně slovy uchopitelné.

Pokud Vám vypsané termíny nevyhovují, napište mi a zkusíme společně najít jiný.